‘In 2031 zijn we met 18 miljoen in Nederland’

12jan - door redactie - 0 - Over Nieuws

De Nederlandse bevolking blijft in elk geval de komende decennia groeien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat Nederland in 2031 18 miljoen inwoners telt.

Op dit moment heeft Nederland ruim 17,1 miljoen inwoners. De bevolking neemt vooral toe door de stijgende levensduur en doordat er meer migranten naar Nederland toe komen dan dat er vertrekken.

Het aantal kinderen dat jaarlijks geboren, wordt neemt de komende jaren toe, maar op de lange termijn is dat niet meer voldoende om het aantal sterfgevallen te compenseren. Vanaf eind jaren 30 zullen er jaarlijks meer mensen overlijden dan dat er geboren worden.

De bevolkingsstijging zal mede daardoor in elk geval tot ongeveer 2040 duren. Door de grote onzekerheid over de prognose van immigratie en emigratie is moeilijk te zeggen of de bevolking na 2040 nog zal groeien of juist zal krimpen. De prognose is nu dat er in 2060 18,4 miljoen inwoners zijn.

EU en Azië

De afgelopen twintig jaar groeide de bevolking in Nederland met 1,5 miljoen inwoners. 86 procent van die toename bestond uit personen met een migratieachtergrond. De arbeids- en studiemigratie vanuit de EU en Azië nam de laatste tien jaar sterk toe en ook zijn er veel asielmigranten naar Nederland gekomen. De migratie uit landen als Marokko, Turkije en Suriname nam juist af.

Het CBS gebruikt voor de schatting van de bevolkingsgroei een simulatiemodel waarbij de bevolking aan het eind van het jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering te verrekenen met de bevolking aan het begin van het jaar. Door dit jaar op jaar te doen, kan steeds verder vooruit worden gekeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *